Ledet dype vitenskapelige studier i bruk av intervallet hypoksi i medisin og idrett. Worldwide første studier på gravide kvinner og i gynekologi.