Farmakolog, medlem av Academy of Sciences (Russian Federation), utvikler av orgelpreparater for oral bruk, inkludert er en av de mest interessante prebiotika i verden.