Eksperten for „Medisinsk mikrobiologi og infeksjons immunologi“ er en foreleser ved mitokondrie Repetitorium.