Michael Kramer

Professor i anvendt immunologi ved Universitetet i Heidelberg. Opptak som en spesialist for laboratoriemedisin og den ekstra tittelen „Medical Quality Management“.